Radboud Creative Collective is...

een creatief studentencollectief waar studenten zich buiten hun academische studie creatief-professioneel ontwikkelen. Ze bouwen aan hun netwerk en krijgen gerichte feedback op hun werk van mensen uit het vak. Met hun talent lossen ze meteen de vraag naar creatievelingen binnen de Radboud Universiteit op.

Contact

Je kan ons bereiken via ons email adres [email protected] of via onze socials.

Bestuur

Het IIIe bestuur van RCC zijn (van links naar rechts):  Marloes van Dalen (secretaris), Isa Emmen (voorzitter), Olivier Timmermans (penningmeester)

Gedragscode en Waarden

Het Radboud Creative Collective committeert zich aan de waarden van de Radboud Universiteit en houdt zich aan haar gedragscode.

Voor alle problemen buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur komen onze student-talenten bij onze vertrouwenspersoon Esmée terecht.

 

Vertrouwenspersoon Esmée