Presentatie Psychische Problemen

Door: Elyse Kruit

“In deze video kaart Elyse de mogelijke psychische problemen aan waar studenten mee kunnen kampen. Ze probeert hen te bereiken en op te roepen om hulp te zoeken als ze dat nodig hebben. En belangrijker nog: ze laat hen zich gehoord voelen!”